Forsvarsadvokatvagten - akuttelefon 39 90 13 01

Sagen bliver opgivet

Anklagemyndigheden skal opgive en straffesag, hvis der ikke er sikkerhed for, at den sigtede er skyldig.

Hvis beviserne ikke er stærke nok, skal sigtelsen trækkes tilbage.

Både den sigtedes forklaring og vidnernes forklaring bliver nedskrevet i politirapporter. Politiet skal sende kopi af alle politirapporter til den sigtedes forsvarer.

Det er forsvarsadvokatens opgave nøje at følge med i efterforskningen.

En ihærdig forsvarer, der grundigt læser politirapporterne igennem, har mulighed for at fremkomme med indsigelser overfor politiets arbejde.

Det er ikke udelukket, at en dygtig forsvarsadvokat kan få politiet til at opgive en sigtelse.

RING TIL AKUT-TELEFONEN 39 90 13 01 – HVIS DU ØNSKER AT DRØFTE MULIGHEDERNE FOR AT EN SIGTELSE BLIVER OPGIVET.