Forsvarsadvokatvagten - akuttelefon 39 90 13 01

Retssagen

En straffesag starter med, at dommeren spørger den tiltalte om navn, adresse og fødselsdag. Derefter læser anklageren anklagen op, hvorefter dommeren spørger forsvareren om, hvordan den tiltalte stiller sig til tiltalen.

Derefter starter anklageren med at afhøre den tiltalte. Tiltalte har ikke pligt til at udtale sig og kan ikke straffes for at lyve.

Når anklageren er færdig, er det forsvarerens tur til at spørge.

Derefter er det eventuelle vidners tur til at blive afhørt. Vidner må først komme ind i retssalen, når det er deres tur til at vidne. Vidner har mødepligt og de skal tale sandt.

Når afhøringerne er færdige, kan der ske ”dokumentation”. Det kan være fotografier, dokumenter og oplysninger om personlige forhold.

Dernæst går man over til proceduren. Her gennemgås, hvad der er sket i sagen og hvordan sagen skal bedømmes juridisk.

Derefter trækker retten sig tilbage og bedømmer sagen. Efter nogen tid genoptages retsmødet og dommen afsiges.

Det er meget vigtigt, at forsvarsadvokaten nøje følger med i, hvordan retssagen gennemføres og griber ind, hvis det ikke går 100 % korrekt til.

Forsvarsadvokaten sikrer din retssikkerhed.