Forsvarsadvokatvagten - akuttelefon 39 90 13 01

Dommen

Det bedste resultat er selvfølgelig en frifindelse.

Hvis der ikke sker frifindelse er der forskellige muligheder for straf:

BØDE

En dom kan lyde på at betale et beløb – altså en bøde.

BETINGET FÆNGSEL

Man kan blive idømt en betinget fængselsstraf. Det vil sige, at man ikke skal ind og sidde i et fængsel.

En betinget straf er altid betinget af, at der ikke begås strafbare forhold i prøvetiden (typisk 1 eller 2 år), men der kan også knyttes andre vilkår til dommen.

SAMFUNDSTJENESTE

En del betingede domme er betinget af, at der udføres samfundstjeneste (mellem 30 og 300 timer).

Hvis man udfører samfundstjeneste, kommer man ikke ind og sidde i et fængsel.

UBETINGET FÆNGSEL

Der er mulighed for at afsone med fodlænke – en slags husarrest – i op til 6 måneder.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for at afsone med fodlænke, skal man afsone i et fængsel.

Mildere domme afsones i et åbent fængsel (uden ringmur) og alvorligere domme afsones i lukkede fængsler (med ringmur).

PRØVELØSLADELSE

Som hovedregel skal der kun afsones 2/3 af den idømte fængselsstraf, idet der sker prøveløsladelse på betingelse af, at man holder sig straffri.

ANKE

En dom kan ankes straks ved domsafsigelsen eller inden 14 dage. Anklagemyndigheden har også en frist på 14 dage til at anke.

FÅ SAGEN STOPPET

I mange sager er politiets beviser svage. Alligevel sker det, at politiet kører videre med sagen uden at foretage en reel vurdering af, hvad sagen kan bære.

Mange tror, at man bare skal affinde sig med politiets efterforskningsarbejde – det er en forkert holdning.

En forsvarsadvokat skal arbejde på at få politiet til at opgive sagen.

Mange tror at forsvarsadvokaten kun skal tage sig af selve retssagen.

Vi følger efterforskningen tæt. Rejser kontant kritiske spørgsmål overfor politiet. Vi sætter politiet under pres.

Vi udøver en stor indsats under efterforskningen. Det giver gode resultater. I ca. 30% af vore sager, opgiver politiet sagen.

Dette kræver en ekstraordinær indsats, som vi altid er parat til at yde.